Lasteaiaõpetajad hoolekogudesse

Täna läbis riigikogus teise lugemise seaduseelnõu, mis tagab lasteasutuse õpetajatele võimaluse nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse.

Tegu on koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 24 muutmise seaduse eelnõuga.

Antud paragrahvi kohaselt kuuluvad täna lasteasutuse hoolekogusse lasteasutuse iga rühma vanemate esindajad ning kohaliku omavalitsuse esindaja.

Hoolekogu töösse ei ole aga kaasatud õpetajaid, mis erineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust.

Ometigi on õpetaja see, kes lapsega lasteaias kõige enam kokku puutub ning seetõttu ka lapse sealsetest tegemistest ja vajadustest kõige enam teab. Seega on täiesti loogiline, et ka õpetajate esindaja peaks olema hoolekogu töösse kaasatud.

Eelnõu eesmärk ongi võimaldada ka lasteasutuse õpetajatel nimetada oma esindaja lasteasutuse hoolekogusse.

Eelnõus muudetakse ka põhimõtet, mille kohaselt peab juhataja esitama hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Võrdlusena võib tuua põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, mille kohaselt kooli pidaja kehtestab hoolekogu liikmete valimise korra. Sarnane regulatsioon on ka KELS § 9 lg 2 punktis 5, mille kohaselt peab lasteasutuse põhimäärus sisaldama hoolekogu liikmete valimise korda ja volituste kestust. Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub valla- või linnavolikogu sätestatud korras.

Lauri Luik

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga