1,4 miljardit laste hüvanguks

Jaanuari lõpus kinnitas vabariigi valitsus programmi „Igale lapsele lasteaiakoht!“. Sellega loodi kohalikele omavalitsustele võimalus taotleda raha uute lasteaia- ja sõimekohtade loomiseks ning olemasolevate lasteaedade seisukorra parandamiseks. Järgmise nelja aasta jooksul investeerib riik antud programmi kokku 1,4 miljardit krooni.

Läänemaa lasteaedades ootab oma kohajärjekorras hetkel veidi üle 50 lapse. Haapsalus on ootel 9 kohalikku ning 21 teiste omavalitsuste last. Kuid samas on hetkel 5 vaba kohta lastele vanuses 4-6 aastat. Lihulas ootab omale kohta 18, Noarootsis ja Virtsus 2 last. Muretus seisus on täna Vormsi ja Martna, kus lasteaiakohtade nappus hetkel ei ohusta. Kõmsil on seevastu 6 lasteaiakohta koguni vabad. Sügisest jääb praeguste andmete kohaselt Haapsalus puudu ca 25 sõimekohta, ootele 30 teiste kohalike omavalitsuste last. Sügis võib järjekorrad tuua aga ka teistesse Läänemaa omavalitsustesse. 

Kinnitatud programmi kohaselt hakatakse kohalikke omavalitsusi toetama uute lasteaedade rajamisel ja olemasolevate remontimisel hoidmaks ära nende sulgemist tervisekaitse- ja ohutusnõuetele mittevastavuse tõttu. Samuti hakatakse omavalitsusi toetama lasteaia õpetajatele põhikooli õpetajaga samaväärse palga maksmisel. Kui meie omavalitsused näitavad üles tahet ja aktiivsust, milles pole mingit põhjust kahelda, saavad peagi kõik hetkel järjekorras ootavad lapsed ka endale oodatud lasteaiakoha.

Järgmisel ja ülejärgmisel aastal on kohalike lasteaedade finantseerimise toetamiseks plaanitud 300 miljonit krooni. Sellele järgneval kahel aastal juba 400 miljonit. 2008. aastal plaanitud 300 miljonit krooni jaguneb kaheks: 150 miljonit lasteaiakohtade loomiseks ning teine pool olemasolevate lasteaedade toetuseks. Lasteaedade toetuseks mõeldud rahad jagunevad omakorda kaheks: õpikeskkonna arendamiseks (75 mln) ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditega seotud kulude osaliseks katmiseks. Olgu täpsustuseks öeldud, et väiksemate remonttööde tegemiseks (nt rühmaruumi seinte värvimiseks jmt) saab raha kasutada õpikeskkonna arendamiseks mõeldud vahenditest.
 
Lasteasutuste toetusvahendid eraldatakse tasandusfondi kaudu, lähtudes omavalitsusele kuuluva lasteasutuste rühmade arvust ja toetuse suurusest ühe rühma kohta.
Lasteasutuste õpetajate palgavahendite katmiseks eraldatakse raha kohalikele omavalitsustele, mis on lasteasutuste kõrgharidusega õpetaja palga alamäära viinud vähemalt sama eelarveaasta kohta kehtestatud munitsipaalkooli noorempedagoogi alampalga tasemele ning keskeriharidusega õpetaja palga alamäära vähemalt 85%-ni noorempedagoogi palga alammäärast.

Kui seni on omavalitsus pidanud lasteaiakohtade loomiseks panustama täies mahus ise, siis nüüd on omaosalusmäär 50%. Palju kõneainet on tekitanud ka toetuse miinimummäär. Tulles vastu väiksematele omavalitsustele õnnestus miinimum alandada 500 000 kroonile, mis teeb minimaalseks summaks ühes omaosalusega miljon krooni. Maksimaalseks investeeringutoetuseks, mida omavalitsus aastas taotleda saab, on 50 miljonit krooni.

Omavalitsus peab uute lasteaiakohtade loomise toetuse saamiseks tegema taotluse haridus- ja teadusministeeriumile. Projekti kavandeid saab esitada juba märtsi algusest. Kavandite vastuvõtmine kestab kaks kuud. Oluline on märkida ka seda, et omavalitsused võivad samadel alustel toetust taotleda ka eralasteaedadele.

Olen veendunud, et tänu riigipoolsete toetusmeetmete rakendamisele suureneb juba lähiajal lasteaiakohtade arv ning kaovad ka lasteaiajärjekorrad. Antud programmi elluviimisel paranevad lasteaiaõpetajate töötingimused ning sissetulek nii Läänemaal kui ka teistes maakondades.

Lauri Luik
riigikogu liige
Reformierakond

 

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga