Koolireformi eelnõu (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus) riigikogus esimesel lugemisel

Täna arutasime riigikogus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadust.

Uurisin minister Aaviksoolt, mis saab Noarootsi gümnaasiumist seisus, kus sügisest avame riigigümnaasiumi ka Haapsalus. PGS-i suunaks on luua igasse maakonda vähemalt üks riigigümnaasium. Meil saab olema kaks. Kuidas minister sellesse suhtub?

Väljavõte stenogrammist:

Lauri Luik

Lauri Luik Aitäh! Hea ettekandja! Käesoleva aasta sügisest avab Haapsalus uksed uus riigigümnaasium, olles seega Läänemaal juba teine tegutsev riigigümnaasium. Kuna PGS kannab vaimu, et igas maakonnas võiks olla vähemalt üks riigigümnaasium, vaadates selles kontekstis, kuidas teile tundub, milline tulevik ootab Läänemaad? Kas mõlemad riigigümnaasiumid teie seisukohast võiksid jääda tegutsema? Aitäh!

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo
Eks niisugune küsimus muidugi pähe hüpanud ministeeriums ka ja minul kaasa arvatud. Meil ei ole mingisugust kava, mida sellisel juhul teha. Noarootsis on olemas suutlikkus, infrastruktuur ja teatud elamistingimused. Nad pakuvad teenust ka väljapoolt Läänemaad tulnud õpilastele. Muidugi võib ju spekuleerida, kas nende koos tegutsemine oleks mõistlikum näiteks kui eraldi tegutsemine, aga hetkel ma selle üle väga spekuleerida ei tahaks. Vaatame, missugused saavad olema arengud pärast seda, kui Haapsalu gümnaasium käima läheb. Vaatame, missuguseid otsuseid teevad lapsevanemad ja õpilased, ja kui siis on selle info põhjal mõistlik midagi otsustada, siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Aitäh!

Lisaks mõned nopped uuest seadusemuudatusest.
Olgu kohe öeldud, et seoses PGS-i uuesti avamisega on taas vägagi päevakorras tugipersonali rahastamise ja  erivajadustega õpilaste temaatika, kooliastmete rahastamise lahutamine, riigieksamite küsimus, õpetajate täiendkoolituse rahastamine jms. Seal on probleeme, mida tuleb põhjalikult arutada.

· Eelnõu sätestab selge riikliku vastutuse riiklikele õppekavadele vastava õppekirjanduse olemasolu eest.

· Riik võtab suurema vastutuse õpetajate täienduskoolituse korraldamisel ja rahastamisel – mis tähendab keskselt koordineeritud, korraldatud ja rahastatud täienduskoolitusi.

· Kaob jäik nõue arenguvestluste korraldamiseks kord aastas, koolid saavad rohkem vabadust sisehindamise korraldamisel ja kooli arengukava koostamine on muudetud paindlikumaks.

· Suureneb hoolekogu roll kooli elu korraldamisel. Hoolekogu saab õiguse ning kohustuse esitada arvamus kooli sisehindamise korra ja kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.

· Suureneb koolijuhi vastutus kooli personali- ja palgapoliitika kujundamise eest.

· Õpetaja tööaja nädalanormiks kehtestatakse 35 tundi, mille sees peab väärtustama kõiki õpetaja tööülesandeid ja mitte üksnes klassis antud tunde. Täna mõõdetakse õpetaja töökoormust vaid klassi ees seistud tundide alusel, kuigi suur osa koormuse kasvust on andnud just muud ülesanded.

· Eelnõuga loobutakse järk-järgult jäigast ametijärkude ja atesteerimissüsteemist. 2014. aastast hakatakse õpetajate kutsemeisterlikkust ja kvalifikatsioonitaset hindama kutseseaduse alusel nagu teistegi elukutsete puhul.

· Eelnõuga antakse KOVidele antava haridustoetuse komponentidele selge sihtotstarbe ning eristatakse põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajate palgaraha.

· Täpsustatakse õpilastele elukohajärgse kooli määramise põhimõtteid – põhikooli peab vastu võtma kõik lapsed, kellele see kool on elukohajärgne kool. Kui pärast seda on koolis vabu kohti, võib vastu võtta ka teisi soovijaid.

· Kõigi põhikooli lõpetajate jaoks peavad gümnaasiumi vastuvõtutingimused olema võrdsed. Vastuvõtu aluseks võib teha katseid ja moodustada kooli eripärale vastavate õpilaste pingerea.

Ikka parimat!

Lauri Luik
www.lauriluik.ee
https://www.facebook.com/lauriluik
https://twitter.com/lauriluik

Täiendavat lugemist:
Ettevõtlik noor saab hakkama
http://www.parnupostimees.ee/1100984/lauri-luik-ettevotlik-noor-saab-hakkama/
Minu õpetajale
http://www.laanlane.ee/article/lauri-luik-minu-%C3%B5petajale
Me ei anna haridusvaldkonnale aega end sisse seada
http://www.postimees.ee/670580/lauri-luik-me-ei-anna-haridusvaldkonnale-aega-end-sisse-seada/
Koolireform tulgu koos riigireformiga
http://arvamus.postimees.ee/919922/lauri-luik-koolireform-tulgu-koos-riigireformiga/
Koolikatsed
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauri-luik-probleem-ei-ole-koolides-kuhu-katseid-korraldatakse-vaid-koolides-kuhu-vanemad-lapsi-panna-ei-taha.d?id=47322833
Õpetajaamet ausse
http://www.parnupostimees.ee/310052/lauri-luik-opetajaamet-ausse/
Koolivõrgu korrastamine
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauri-luik-koolivorgu-lahutamine-ei-tahenda-kaost.d?id=28598753
Kas kvaliteet kaalub üles turvalisuse?
http://www.lauriluik.ee/kas-kvaliteet-kaalub-ules-turvalisuse/
Minu õpetajale
http://www.lauriluik.ee/ilusat-opetajatepaeva-kallid-opetajad/
Õpetajate palgast
http://www.lauriluik.ee/opetajate-palgast/
Läänemaal on ruumi vaid Eesti parimatele gümnaasiumitele
http://www.lauriluik.ee/laanemaal-on-ruumi-vaid-eesti-parimatele-gumnaasiumitele/
Koolireform tulgu koos riigireformiga
http://www.lauriluik.ee/koolireform-tulgu-koos-riigireformiga/
Koolid kinni? Mitte kõik!
http://www.lauriluik.ee/koolid-kinni-mitte-koik/
Läänemaale jäägu vähemalt kolm gümnaasiumit!
http://www.lauriluik.ee/lauri-luik-laanemaale-jaagu-vahemalt-kolm-gumnaasiumit/
Kas piisav on piisav pluss 20 protsenti?
http://www.lauriluik.ee/kas-piisav-on-piisav-pluss-20/
Kaheksa küsimust minister Aaviksoole enne ümberkorraldusi
http://www.lauriluik.ee/8-kusimust-minister-aaviksoole-enne-umberkorraldusi/
Õpetajate palgatõus peab tulema, kuid mitte omavalitsuste arvelt
http://www.lauriluik.ee/opetajate-palgatous-peab-tulema-kuid-mitte-omavalitsuste-arvelt/
Õpetajast vanemõpetajaks- palgatõus 15%
http://www.lauriluik.ee/opetajast-vanemopetajaks-palgatous-15-2/
Haridusvaldkond vajab aega
http://www.lauriluik.ee/lauri-luik-me-ei-anna-haridusvaldkonnale-aega-end-sisse-seada/
Parema kvaliteedi nimel
http://www.lauriluik.ee/parema-kvaliteedi-nimel/

 

 


 

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga