Energiasääst muutub järjest tähtsamaks nii peredele kui riigile

Täna toimus Riigikogus energiasäästu teemaline arutelu. Siinkohal on kohane viidata mu kaheaastatagusele magistritööle, mis peaasjalikult Eesti olukorda ses valdkonnas käsitles: http://www.lauriluik.ee/eesti-hooneautomaatika-ettevotete-vordlus-kohalikul-arukate-vaikehoonete-turul/

Riigikogu majanduskomisjoni juhtiv Kaja Kallas (Reformierakond) ütles täna parlamendis peetud ettekandes, et riigi konkurentsivõimet üha enam mõjutavaks
teguriks on kujunemas majanduse energiamahukus ning võime energiat säästa.

„Aprillis valitsuse poolt kinnitatud konkurentsivõime kavaga „Eesti 2020“ oleme võtnud ambitsioonika eesmärgi säilitada energia lõpptarbimine praegusega samas mahus lähema kümne aasta jooksul.
Kuna soovime samal ajal majanduse arenemist, tuleb energia kasutamist muuta palju tõhusamaks,“ lausus Kallas.

Energia lõpptarbimise hoidmine praegusel tasemel eeldab tarbimise efektiivsuse suurendamist ning taastuvenergia lahendusi kõikides sektorites. Suur osa energiasäästu saavutamisel on ka
kodumajapidamistel, kus statistikaameti andmeil tarbiti 2009.aastal 37 protsenti kogu riigis kulunud energiast.

„Eksperdid ütlevad, et inimesed hakkavad säästma alles siis, kui kulutused energiale tõusevad üle talutava piiri. Samas näitavad uuringud, et inimeste teadlikkus oma energiatarbimisest on puudulik.
On oluline lahknevus inimeste arvamusel selle kohta palju nad energiat kulutavad ja selle vahel, palju nad tegelikult kulutavad. Kuni teadlikkus ei parane, on ka säästmist keeruline kavandada,“ rääkis Kaja Kallas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe arvamusel pakub just teadlikum energiatarbimine peredele olulist kokkuhoiuvõimalust olukorras, kus energia hind järjest kasvab. „Inimeste teadlikkus sellest, mis on energiasääst
ning kus on võimalik säästa, peab oluliselt paranema. See toob peredele ka rahalise kokkuhoiu. Riigil omalt poolt tuleb jätkata soojusenergia kokkuhoiule suunatud programmidega ning ärgitada inimesi rohkem sellesuunalisi toetusi taotlema ja kasutama. Energiakadu jaotusvõrkudes peab vähenema, ka energiakasutust transpordis saab vähendada, kui ühistranspordi kasutamine suureneb ning sõidukite ökonoomsus paraneb,“ loetles Kaja Kallas
lähiaastate eesmärke energia säästlikumaks kasutamiseks.

Riigikogu arutas täna riiklikult tähtsa küsimusena energiasäästu võimalusi lähitulevikus.


Lisainfo:

Kaja Kallas
Majanduskomisjoni esimees
51 40 544

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga