EESTI REFORMIERAKONNA PROGRAMM HAAPSALUS 2009

Haapsalu Põhjamaade Veneetsiaks!
Eesti Reformierakond seisab selle eest, et Haapsalu kujuneks taas euroopalikuks kuurordiks – Põhjamaade Veneetsiaks, nagu Haapsalut tunti legendaarse linnapea dr Hans Alveri ajal.

Me teame Haapsalu linna rasket finantsseisu ning seda, et on alustatud kolme suure ja kuluka projektiga (promenaad, kultuurikeskus ja universaalne spordihall). Meie ülesanne on nende objektide lõpetamine, kuid me ei saa lubada sealjuures Haapsalu elanike heaolu halvenemist, sest me hoolime Haapsalu inimestest.

Haapsalu Eesti esikuurordiks!

•    Remondime Kuursaali ja korraldame rentniku leidmiseks avaliku konkursi.
•    Korrastame lossiplatsi kuurordile vääriliseks esindusväljakuks.
•    Korrastame Haapsalu merevärava.
•    Toetame Haapsalu kui merelinna mainet taastavaid ühendusi nende tegevuses (purjetamise õpetamine, aurulaev   Haapsalu lahtedes, purje- ja puitlaevad Haapsalus jne), ehitame üldkasutatava slipi.
•    Arendame Paralepa ja Vasikaholmi supelrandu ning teadvustame Väikest viiki ujumiskohana. Rajame Paralepa, Vasikaholmi ja Aafrika randadesse laste mängunurgad kaasaegse rannaatribuutikaga.
•    Otsime võimalusi sadamakohtade loomiseks.
•    Taastame Alveri-aegse kuurordi skulptuurid.
•    Väärtustame senisest rohkem Haapsalu linna ametlikke sümboleid – vappi ja lippu.

Linna elukeskkond korda

•    Kutsume ellu liikumise “Kortermajad korda!”.
•    Abistame kortermaju (ühistuid ja ühisusi) nende probleemide lahendamisel.
•    Koostöös kortermajade ühistute ja ühisustega parandame majadevahelised teed.
•    Leiame lahenduse Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmiku probleemile.
•    Teeme teede ja kõnniteede aukude ning lompide inventuuri. Koostame pikaajalise linna teehoiukava. Esmaselt likvideerime Kastani ja Kalda tänavatel juba aastaid probleemsed vihmavee kogumiskohad ning puhastame Kiltsi tee täisaetud kraavid.
      Sellesse nimekirja ootame täiendusi meiliaadressile urmassukles@framare.ee
•    Tugevdame kontrolli Linnamajanduse ASi ja ASi Haapsalu Veevärk tegevuse üle.
•    Me ei luba erastada ASi Haapsalu Veevärk.
•    Jätkame kõnniteede taastamist.
•    Leevendame Haapsalu avalike käimlate probleemi.
•    Suurendame Haapsalus Wifi leviala.
•    Värskendame Haapsalu turu väljanägemist.
•    Rajame jalgratta parkimiskohti.
•    Teeme Haapsalu raudteejaama kohviku.
•    Korrastame ja valgustame linna kalmistud ning kaardistame hauad.
•    Teeme Haapsallu väärika leinatoa.

Linnavalitsus olgu inimese jaoks

•    Avame linnavalitsuse lukustatud uksed kodanikele.
•    Kindlustame Haapsalu linnas kompetentse järelevalve ehitustel ja tänavate remontimisel.
•    Püüame suurendada Haapsalu linnale makse maksvate inimeste arvu.
•    Toetame kodanikeühenduste, mittetulundusühingute, seltside jms kaasamist linnaelu korraldamisse.
•    Linnavalitsus peab töötama kodanike huvides efektiivsemalt ja läbipaistvalt.

Sotsiaalvaldkond

•    Aitame raskustesse sattunud linnakodanikke.
•    Jätkame Haapsalu linna poolt makstavate toetuste maksmist (ranitsatoetus, sünnitoetus, ravimitoetus jne).
•    Toetame eakate tegevust klubides ja huviringides.
•    Toetame töötutega tegelevaid organisatsioone ja ühendusi.
•    Toetame pensionäre bussisõidul ning ei sulge kalmistuliini.
•    Teeme igakülgset koostööd varjupaiga ja Samaaria keskusega.
•    Toetame SA Läänemaa Haigla juurde hoolduskeskuse rajamist.
•    Loome volikogus sotsiaalküsimustega tegeleva komisjoni.

Kvaliteetne ja kättesaadav haridus

•    Me ei luba kampaania korras muuta Haapsalu koolisüsteemi. Koolivõrgu muutmine saab toimuda vaid siis, kui kõik osapooled saavad aru, et see tuleb kasuks kõikidele linna laste haridusele 1.-12. klassini.
•    Alustame Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi remondiga.
•    Toetame Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Gümnaasiumi arendamist.
•    Toetame Nikolai kooli venekeelset põhikooli haridust ja vene keelt kõnelevate laste eesti keele süvaõpet.
•    Võtame koolide toitlustamise kontrolli alla.
•    Kindlustame kõigile Haapsalu lastele lasteaiakohad.
•    Renoveerime Vikerkaare lasteaia.
•    Toetame noorte huvihariduse arendamist läbi huvikoolide säilitamise.
•    Teeme igakülgset koostööd Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ja Läänemaa Kutsehariduskeskusega.

Sport ja tervislikud eluviisid ausse

•    Arendame Paralepa puhkeala kaasaegseks tervisepargiks ühes uute ja mitmekesiste terviseradadega.
•    Paneme aluse uutele traditsioonilistele rahvaspordiüritustele.
•    Rajame Väikese viigi ümber valgustatud terviseringi nii suviseks kui ka talviseks kasutuseks.
•    Tagame sportimisvõimaluste kättesaadavuse Haapsalu linnale kuuluvates spordibaasides kõikidele Haapsalu noortele.

Aastaringne kultuuri- ja seltsielu

•    Me teeme Haapsalust aastaringselt toimiva stiilse kultuuri- ja spordilinna kaasates enam ka siin elavaid ja suvitavaid tuntud kultuuriinimesi.
•    Toome piiskopilinnusesse rohkem üritusi ja tegevusi.
•    Loome soodsad tingimused, et Haapsallu tuua maailmatasemel artiste.
•    Toetame loomekeskuse rajamist Haapsallu.
•    Alustame mereteemalise festivali traditsiooni.

Noortesõbralik Haapsalu

•    Toetame noorte omaalgatuslikke projekte linna eelarvest ning aitame bürokraatlike takistuste ületamisel.
•    Loome noortele täiendavaid võimalusi sportlike ja kultuursete eluviiside aastaringseks harrastamiseks.
•    Arendame Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Kastani Avatud Noortekeskust.
•    Aitame korrastada Paralepa rulaparki.

Et ettevõtjad leiaksid tee Haapsallu

•    Seisame selle eest, et Haapsallu tuleks maksimaalses mahus euroinvesteeringuid.
•    Toetame ettevõtluspiirkondade arendamist teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise kaudu.
•    Toetame ettevõtlusõpet Haapsalu koolides.
•    Taotleme linna piirides asuvat riigimaad linna omandusse.
•    Loome tingimused turismimajanduse aastaringseks toimimiseks (ravi-, puhkuse-, huviala-, konverentsi-, koolitus- ja äriturism).
•    Aitame Haapsalu ettevõtjatel leida Haapsalus tööd.

Need on meie valimislubadused seisuga 23. september 2009. Meie programm ei ole lõplik, vaid täieneb pidevalt vastavalt Haapsalu elanike poolt meile antud suunistele.

Lugupeetud Haapsalu valijad! Tulge valima!
Valides Reformierakonna kandidaate, toetate mõtteviisi ja juhtimisstiili vahetust Haapsalus!

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga