Töötus väheneb

Riigi poolt rakendatud tööturumeetmed tööhõive parandamiseks on viimaste nädalate statistikat vaadates hakanud ka vilja kandma. Ülemöödunud nädalal vähenes registreeritud töötute arv 787, möödunud nädalal 817 inimese võrra. Tänase seisuga on seega töötus langenud juba neljal järjestikusel nädalal pea 2500 inimese võrra.

Oleme välja töötanud terve rea olulisi tööturumeetmeid, millest heade näidetena võib tuua palgatoetuse, tööpraktika, alustava ettevõtte toetused, täiendõppe soodustamise, meetmed puude või pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamiseks ja tööandjale vajaliku tööjõu vahendamiseks.

Näiteks makstakse 2010. a tööandjale, kes võtab tööle vähemalt 6 kuud töötukassas arvel olnud töötu, toetust kuni 50% ulatuses töötaja palgast. Tööpraktika käigus on tööandjal 4 kuu jooksul võimalus välja õpetada sobiv töötaja ja töötul võimalus saada praktiline töökogemus. Tööandjale makstakse seejuures juhendamistasu ning töötule stipendiumi ja sõidutoetust. Ettevõtte starditoetust on võimalik taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest kuni 100 000 krooni või Töötukassast 70 000 krooni.

Palgatoetuse lepinguid on sõlmitud sellel aastal 2595 inimese tööle rakendamiseks, tööpraktikat on alustanud 1607 inimest, tööalast koolitust 3835 inimest (osa neist koolituse juba läbinud), 222 inimest on saanud starditoetust oma äri algatamiseks, millega on loodud või luuakse pea 400 töökohta. Lisaks osutatakse jätkuvalt mitmeid muid teenuseid: karjäärinõustamine, tööotsingu koolitus, tööklubi jne

23. aprilli seisuga oli Eesti Töötukassas arvel 92 849 inimest, samas aprilli alguse seisuga oli töötute koguarv veel 95 086 inimest. Selle ajaga on toimunud positiivne muutus – töötute arv vähenes 2237 inimese võrra. Eriti hea on tõdeda, et töötus näitas viimase kahe nädalaga vähenemistrende kõigis Eesti maakondades.

Lisaks töötute koguarvule on ka registreeritud töötuse protsent aprillikuu jooksul langenud.

Hea uudis on ka Läänemaa elanike jaoks. Kui 25. märtsi seisuga oli Läänemaal kokku 1713 töötut, siis möödunud nädalalõpu seisuga on töötute arv langenud 1622-le. Seega on kuu ajaga Läänemaal töötute arv vähenenud 91 inimese võrra. Tööealisi inimesi on Läänemaal Eesti Statistikaameti andmetel 13 600.

Jätkuvalt suureneb ka uute tööpakkumiste hulk. 23. aprilli seisuga oli Töötukassal vahendada 2373 töökohta, sellest 1891 tööpakkumist on Eestis. Vabadest töökohtadest on kõige rohkem pakkumisi müüjatele ja demonstraatoritele, kuid ka müügiesindajatele ja –konsultantidele.

Riigi otseste meetmete abil (palgatoetus, tööpraktika, ettevõtluse alustamise toetus) on tööle läinud sel aastal üle 4500 inimese.

Nagu ülaltoodud statistikast näha võib, on riigi poolt rakendatavad tööturumeetmed ning erasektori pingutused mõjunud tööturu arengule igati positiivselt – töötus väheneb ning olukord on stabiliseerumas.

Lauri Luik
Riigikogu liige

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga