Täiskasvanute koolituse seadusega soovitakse parandada täienduskoolituse kvaliteeti

Kultuurikomisjon arutas 8.detsembri 2014 istungil Vabariigi Valitsuse algatatud täiskasvanute koolituse seaduse eelnõu (798 SE). Eelnõu tutvustasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak.

Eelnõuga korrastatakse täienduskoolituse pakkumise süsteem – eristatakse tegevusloa ning teavituse alusel koolituse pakkujaid, luuakse ühtne regulatsioon sõltumata koolituse pakkuja omandivormist, esitatakse tingimused, millele koolitaja peab vastama, et tema koolitatavatele laieneksid riigipoolsed soodustused (näiteks koolituskuludelt tulumaksu tagastamine) ja täpsustatakse õppepuhkuse andmise reegleid. Eelnõu mõjuna soovitakse Eesti Hariduse Infosüsteemis täpsemat ülevaadet koolituse pakkujatest, sätestatakse koolitusasutuse vastutus ja järelevalve. Mitmed muudatused puudutavad nõudeid eesti keele kursuste pakkujatele ning Keeleinspektsiooni järelevalveõigust eesti keele kursuste kvaliteedi üle.

Arutelu käigus täpsustati, et suures osas kohaldub seadus eelkõige täiskasvanute täienduskoolitusele. Üldsätted viitavad täiskasvanute tasemeõppele vaid selleks, et luua täiskasvanute koolituse üldine raam. Samas on täiskasvanute tasemekoolitus reguleeritud igas vastavas tasemehariduse seaduses. Arutati mõistete täienduskoolitus ja täiendusõpe üle. Selgituste kohaselt reguleerib seadus eelkõige koolituse pakkumist, mistõttu on õigem kasutada koolitusekeskset mõistet, mitte õppijakeskset mõistet – täiendusõpe. Küsimuste peale selgitati, et eesti keele kursusi pakkuvate koolitajate tegevusloa nõue jõustub alates 2016. aasta 30. juunist (aasta pärast seaduse jõustumist) põhjusel, et praegune keelekursusi pakkuvate isikute ring on väga erinev ning ühtlustatud nõude jõustumiseks on vajalik piisav üleminekuaeg.

Kultuurikomisjon otsustas esitada eelnõu 798 SE täiskogu päevakorda esimeseks lugemiseks 17.detsembriks ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 6. jaanuari 2015.

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga