Õpikute vabaturg

Sel nädalal oli riigikogus esimesel lugemisel põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279SE), mille eesmärk on usaldada koolis kasutatava õppekirjanduse valik koolile ja õpetajaskonnale ning parandada ja mitmekesistada koolide varustatust õppekirjandusega.

Käesoleva eelnõu eemärk on kaotada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse (õpik, töövihik jms) ainesisu ametkondliku kontrolli. Seadusemuudatus annab koolis kasutatavate õpikute valiku, st õpiku kvaliteedi ja riiklikule õppekavale vastavuse kontrolli õpetajale. Ainetunnis kasutava õppekirjanduse valikul peab õpetaja lähtuma kehtivast riigi ja kooli õppekavast. Kehtiv põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kohustab õpikuid ja töövihikuid kontrollima Haridus ja Teadusministeeriumi allasutuse, Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK), mis omakorda kasutab õpikute kontrollimiseks ühiskondlikel alustel tegutsevaid ainenõukogusid ja/või kirjastuste palgatud retsensente.


Karu aabits. Foto: erakogu

Peamiseks küsimuseks antud eelnõu juures on see, et kes ikkagi hakkab õpikuid kontrollima ning kes vastutab nende sisu vastavuse eest õppekavale. Eelnõu algataja sõnul pakuvad uue süsteemi järgi kirjastused koolidele õppematerjale ja aineõpetajail ning koolidel lasub kohustus hinnata õpiku kvaliteeti sh vastavust riiklikule õppekavale. Kui õpik õppekavale ei vasta ja on vigane, vastutab selle eest kirjastus.

Vabariigi valitsus on otsustanud antud eelnõud mitte toetada. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas rõhutas, et nende arvates peab säilima mingigi riigi kontrollmehhanism selle üle, kas õpik vastab õppekavale või mitte.

Komisjon otsustas, et arutelu antud teemal tuleb kindlasti jätkata. Plaanis on ka kohtumine õpetajate esindajate ja kirjastustega. Tegime täiskogule ettepaneku lõpetada esimene lugemine ning tegeleda antud eelnõuga edasi.

Tutvu ka eelnõu ja seletuskirjaga: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=310167&u=20080918000948

Antud teemat puudutavad stenogrammid leiad siit:
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1221548700
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1221652800

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga