Luik ja Nebokat: aeg on otsustamiseks küps

Kui soovime elujõulist ja arenevat Läänemaad, on oluline, et Haapsalu linn ja Ridala vald liituksid juba enne selle aasta kohalikke valimisi.

Haapsalu ja Ridala liitumise edasilükkamine peale kohalikke valimisi tähendaks teema edasilükkamist määramata ajaks. Sisuliselt tähendaks see sellisel juhul vanal kursil jätkamist vähemalt viiel järgneval aastal, mis kahjuks tüürib jätkuva rahvastiku vähenemise, kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste töökohtade kahanemise ning omavalitsuste üldise suutlikkuse nõrgenemise suunal.

Meie eesmärk on kasvava elanikkonnaga, kõrgepalgaliste töökohtade ning hea haldussuutlikkusega Läänemaa.

Aega mõtlemiseks on olnud aastaid, sest teema pole uus. Suur osa otsustamiseks vajalikust materjalist on täna olemas. Aeg on otsustamiseks küps.

Regionaalministri poolt tellitud analüüs, mis uuris Eestis aastatel 1996-2009 ühinenud omavalitsuste finantsmõjusid ütleb väga üheselt, et eranditult kõigis liitunud omavalitsustes on valitsemiskulude osakaal eelarves pärast ühinemist vähenenud pea kolmandiku võrra. See vabanenud ressurss on suunatud hariduse ning kultuuri ja vaba aja valdkonda.

Ainuüksi tänase dubleerimise lõpetamine Ridala ja Haapsalu liitumisel aitaks kaasa maksumaksja raha mõistlikumale kasutamisele. Olenemata omavalitsusest omandavad lapsed põhihariduse Haapsalus ning arendavad ennast linna spordikoolis või muus huviringis. Ridala ja Haapsalu on juba kokkukasvanud, sest enamus valla elanike igapäevaelu mõjutab Haapsalu linna areng rohkem kui valla oma.

Arvestades Haapsalu linna püüdlusi muuta linn paremaks elupaigaks lastega peredele, oleks Uuemõisa mõisahoones ühinenud omavalitsuse korral kindlasti loodud piisaval hulgal lasteaiakohti, et lastele oleks tagatud alushariduse andmine. Kiltsi tööstusala arendamine ja raudtee taastamine on väga suured väljakutsed, mille realiseerimiseks on tarvis ühendada jõud, et Läänemaa arengumootoriks oleval piirkonnal jätkuks kütet ka tulevikus.

Ühinenud omavalitsuses oleks Statistikaameti andmetel kokku 14 635 elanikku, kellest hinnanguliselt 13 000 elaks linnalises piirkonnas (Haapsalus, Uuemõisas ja Paralepas) ning ülejäänud 1 635 külades.

 

Lisainformatsioon:

Lauri Luik
Riigikogu liige
56659599
lauri.luik@riigikogu.ee

Reimo Nebokat
Ridala vallavolikogu liige
Eesti Reformierakonna Ridala PKO esimees
53485587
reimo@reform.ee

Loe ka siit:

Olulisemad investeeringud Läänemaale
http://www.lauriluik.ee/2013-aasta-olulisemad-investeeringud-laanemaale/
Kokkuvõte olulisematest töövõitudest
http://www.lauriluik.ee/kokkuvote-olulisematest-toovoitudest/
Riigieelarve toob raha Läänemaale
http://www.lauriluik.ee/riigieelarve-toob-raha-laanemaale/
Pingutused kodukandi hüvanguks
http://www.lauriluik.ee/vahekokkuvote-tehtust/
Elu ei tohi Läänemaalt välja tõrjuda
http://www.lauriluik.ee/luik-ja-maesalu-elu-ei-tohi-laanemaalt-valja-torjuda/

 

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga