Kutsehariduse seadus riigikogus

Riigikogus on arutlusel Kutseõppeasutuse seaduse (331SE) uus terviktekst.

Lauri Luik. Allikas: postimees

Lauri Luik. Allikas: postimees

Seaduse olulisemad eesmärgid:

* kutseõppe kvaliteedi ja paindlikkuse tõstmine
* kättesaadavuse suurendamine
* õppijate väljalangevuse vähendamine
* koolide juhtimise korrastamine
* õpetajaid puudutavate regulatsioonide lihtsustamine
* väljundipõhisuse suurendamine
* rahastamise suurem diferentseerimine

Peamised muutused võrreldes tänasega:

1)      uute kutseõppe liikide määratlemine – eelnõuga minnakse vanadelt kutseõppe liikidelt (põhihariduse nõudeta, põhihariduse baasil kutseõpe, keskhariduse baasil kutseõpe ning kutsekeskharidusõpe) üle uutele, Eesti kvalifikatsiooni­raamistikuga seotud õppe­liikidele;

2)      väljundipõhisuse printsiibi läbiv rakendamine hindamise, kutseõppe liikide, õppe­kavade, õppekasvatusala töötajate kvalifikatsiooninõuete kehtestamisel;

3)      õppe läbiviimise õiguse juurutamine – seda õigust peavad taotlema kõik kutseõppe­asutused ja kutseõpet läbiviivad rakendus­kõrgkoolid õiguslikust seisundist sõltumata ning õiguse pikendamine toimub akrediteerimise kaudu;

4)      kutseõppeasutuse juhtimise kollegiaalsemaks muutmine;

5)      õpetajate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine kutsestandardite põhjal;

6)      uue õppemahu arvestamise ühiku (Eesti kutsehariduse arvestuspunkt EKAP) määratlemine ja kasutuselevõtmine;

7)      täiendused kooli rahastamispõhimõtetes, mille järgi kaetakse kooli kulud vastavalt koolile pandud kohustustele ja ülesannetele tagades kutseõppe kvaliteedi.

 

Riigikogu menetluses on ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on tagada tugev põhiharidus turvalises õppekeskkonnas võimalikult kodukoha lähedal ning valikaineterohke, kvaliteetne ja konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus.

Lauri Luik
www.lauriluik.ee

Vaata ka siit:
https://twitter.com/lauriluik
http://www.facebook.com/lauriluik

Lisalugemist:

Kutsehariduse populaarsus on tõusuteel
http://www.lauriluik.ee/kutsehariduse-populaarsus-tousuteel/
http://www.lauriluik.ee/luik-kutsehariduse-maine-on-tousuteel/
Eesti haridus Põhjamaade tasemele
http://www.parnupostimees.ee/622344/lauri-luik-eesti-haridus-pohjamaade-tasemele/
Kas kvaliteet kaalub üles turvalisuse?
http://www.lauriluik.ee/kas-kvaliteet-kaalub-ules-turvalisuse/
Läänemaal on ruumi vaid Eesti parimatele gümnaasiumitele
http://www.lauriluik.ee/laanemaal-on-ruumi-vaid-eesti-parimatele-gumnaasiumitele/
Koolid kinni? Mitte kõik!
http://www.lauriluik.ee/koolid-kinni-mitte-koik/
Haridusvaldkond vajab aega
http://www.lauriluik.ee/lauri-luik-me-ei-anna-haridusvaldkonnale-aega-end-sisse-seada/
Noored peavad saama parima hariduse
http://www.lauriluik.ee/noored-peavad-saama-parima-hariduse/
Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga