Kultuurikomisjon tegi muudatusi lasteaia töökorralduses

Riigikogu kultuurikomisjon toetas esmaspäevasel istungil koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõu algset põhimõtet, et kohalikul omavalitsusel on õigus pakkuda pooleteise- kuni kolmeaastase lapse vanemale lapsehoiu kohta lasteaia asemel. Sellisel juhul on kuutasu omaosalus samaväärne lasteaiaga, maksimaalselt 20 protsenti alampalgast.

Kui lapsevanem lapsehoiu kohaga ei nõustu, on kohalikul omavalitsusel jätkuvalt kohustus lapsele lasteaiakoht tagada.

„Soovime parandada sõimeealiste laste hoiuvõimalusi, tagada vanema õiguste kaitse ning säilitada paindlikkus kohalikele omavalitsustele hoiuvõimaluste pakkumisel. Samas ootame haridus- ja teadusministeeriumilt alushariduse kontseptsiooni, mis täpsustab lapsehoidu puudutavaid sätteid,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik.

Luige sõnul arutas kultuurikomisjon võimalust täpsustada seaduses kohaliku omavalitsuse kohustusi seoses lasteaia või -hoiu koha pakkumisega. Samuti võimalusi kirjeldada lapsevanema õigusi ja kohustusi seoses koha vastuvõtmisega. Kuna valdkonna arengudokumendid on valmimisel, jäeti need muudatused eelnõusse tegemata.

Kultuurikomisjon otsustas lasteaedadele anda võimaluse moodustada kolme- kuni kuueaastastest lastest ühe rühma ja võtta liitrühma alla kaheaastaseid lapsi. Jätkuvalt on vajalik moodustada koolieelne rühm kuue- kuni seitsmeaastastest lastest, et tagada kooliks parem ettevalmistus.

„Kehtiv vanuseline liigitus ei võimalda eri vanuses lapsi paigutada ühte rühma vastavalt arengu eripärale või vabade kohtade olemasolule. Selle muudatusega muutub lasteaedade töökorraldus paindlikumaks,“ ütles Luik.

Samuti otsustas komisjon panna lasteaia direktorile kohustuse koostada lasteaia kodukord, mille kinnitab hoolekogu. Kodukorras on kirjeldatud laste ja õpetajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, teavitamise ja juhtumite lahendamise kord.

Komisjon otsustas, et lasteaeda vastuvõtmisel peab kohalik omavalitsus võimalusel eelistama teeninduspiirkonnas elavate sama pere teiste laste käimisega taotluses märgitud lasteaias.

Kultuurikomisjon täpsustas laste ja õpetajate suhtarvu rühmas, et tagada lastele turvaline keskkond.

Seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril 2015 ning kodukorda ja suhtarve puudutavad sätted 1. septembril 2015.

Kultuurikomisjon jätkab koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE) muudatusettepanekute arutelu teisipäevasel istungil.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 51 69 152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga