Töö jätkub

Seoses asumisega Eesti Vabariigi Riigikogu XI koosseisu liikmeks lõppesid kahjuks minu volitused Haapsalu Linnavolikogus. Sellele vaatamata hoian ka edaspidi kodulinna ja Läänemaa tegemistel ning toimetustel silma peal.

Kuna olen Riigikokku valitud Lääne-Eestist, pean oma kohuseks seista
eelkõige just meie kodupiirkonna huvide eest. Ma ei pea õigeks, et
Riigikogu liige ei tohi olla samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogu
liige, kuid paraku see täna nii on. Kes teab, homme võib olla enam mitte.
Minu arvates on see omavalitsusele igatpidi kasuks, kui Riigikogu liige ka
kohaliku elu juhtimisel kaasa räägib. Igatahes olen vaatamata sellele
seadnud endale ülesandeks võimalusel osaleda lisaks Haapsalu Linnavolikogu
istungitele ka teiste Läänemaa omavalitsuste volikogude koosolekutel, et
kaasa aidata meie maakonna arengule.

Seljataha jäänud poolteist ametiaega Haapsalu linnavolikogus on olnud
Reformierakonnale ja mulle huvitav aeg. Tuleb nentida, et opositsioonis
olles on valijate huvide eest seista üsna raske, kuid mitte võimatu.
Tunnen, et oma loomult pole mina ega Reformierakond opositsioonis istuja
tüüp. Usun, et juba kahe aasta pärast avaneb meil võimalus enamuse
valijate soov täita ning asuda Haapsalut õigel teel juhtima.

Vaatamata raskele võitlusele opositsioonis pean tunnistama, et
Reformierakond on linna huvide eest seismisega ka seal hästi hakkama
saanud. Puht matemaatiliselt ei ole meil täna volikogus üksinda piisavalt
hääli, et linna päris oma visiooni järgi arendada, kuid oleme seda
jõudumööda siiski teinud. Oleme koalitsioonile Haapsalu arendamisel nii
nõu kui jõuga abiks olnud. Alates lisainvesteeringute kaasamisest laste
mängu- ja spordiväljakute ehitamiseks, Haapsalu spordihoone ventilatsiooni
renoveerimiseks, Wiedemanni Gümnaasiumi remondiks jm ning lõpetades oma
toetushäältega volikogu istungitel ilma milleta oleks nii mõnigi linna
arengut puudutav oluline otsus jäänud vastu võtmata.

Loodan, et oleme konstruktiivse opositsioonina tõestanud, et seisame
õigete asjade eest. Nii mõnelgi korral oleme koputanud linnavõimu
südametunnistusele ning osutanud tähelepanu olulistele kitsaskohtadele.
Lähiminevikku meenutades, olgu selleks siis võitlus ebaõiglaselt suure
veehinnatõusu vastu, vaidlused Haapsalu kuursaali haldaja osas, seismine
linna miljööväärtusliku ala säilimise eest, huvitavalt laotud peatänav või
veidralt korraldatud liiklus Kuuse tänaval jpm. Kõik ikka selle nimel, et
inimestel oleks Haapsalus parem elada. Olen kindel, et minu kolleegid
jätkavad seni tehtud tubli tööd ning Haapsalu huvide eest seismist
linnavolikogus.

Riigikoguski seisab meil ees palju väljakutseid. Hea meel on selle üle, et
suutsime riigi tasandil kokku panna tubli koalitsiooni Isamaa ja Res
Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatidega. Presidendi valimistel vilja
kandnud koostöö jätkub. Koalitsioon, kus on esindatud võimalikult
laiapõhjaline valijaskond, on kodanike huvide eest seismiseks üks parimaid
variante. On ju tänases koalitsioonis nii parem- kui ka vasakpoolsed jõud.
Samas, mida rohkem on osapooli koalitsioonis, seda raskemini hallatav too
on ning võib tekkida enneaegse lagunemise oht. Loodan siiski, et saame
Eestit edukalt juhtida vähemalt järgmise nelja aasta vältel ning ellu viia
valdava enamuse headest mõtetest, mis koalitsioonilepingusse sisse said.
Alates vanemahüvitise maksmise tähtaja pikendamisest ja maksmise
tingimuste laiendamisest, uute lasteaiakohtade loomisest, ringirahast,
pensionide tõusust ning lõpetades tulumaksu langetamise, ettevõttesse
reinvesteeritud kasumi mittemaksustamise jätkamise, füüsiliste isikute
reinvesteeritud väärtpaberitulude mittemaksustamise ja palju muu
olulisega.
Läänemaa arengu seisukohalt on ääretult oluline, et kodukohast lahkunud
inimesed, ka tudengid peale õpingute lõpetamist, suunduksid siia tagasi
elama ja töötama. Vaid nii suudame võidelda üha väheneva elanikkonna
probleemi ning üha enam võimust võtva kvalifitseeritud tööjõupuudusega.
Selleks on tarvis luua konkurentsivõimelised tingimused, seda nii elu- kui
ka töökeskkonna osas. See nõuab aga hulgaliselt investeeringuid nii era-
kui ka avalikust sektorist. Omalt poolt üritan teha kõik, et jätkata
lisavahendite kaasamist riigieelarvest vajalike objektide ehitamiseks ning
kaasajastamiseks. Kohaliku majanduskeskkonna arengut silmas pidades on
oluline seista väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tegutsemise
lihtsustamise eest. Hea meel on selle üle, et suutsime
koalitsioonileppesse sisse kirjutada meie noortekogust alguse saanud idee
luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse programmina noorte ettevõtlusvaimu
ja uuenduslike ideede rakendamiseks tudengifirma stardiraha. Selle idee on
katta poole aasta jooksul tudengite poolt loodud firma
ettevõtlusinkubaatoris töötamise tegevuskulud. Koostöös Läänemaa
Arenduskeskusega võiks see olla hea stardipakk uutele ettevõtetele
Läänemaal.

Ideid on palju ning parimad neist said kirja ka koalitsioonileppesse, mis
tähendab seda, et neid asume ellu viima esmajoones. Olen veendunud, et
koostöös koalitsioonipartneritega Riigikogus ja ka omavalitsustega
Läänemaal suudame järgneva nelja aasta jooksul seista meile valimistel
antud usalduse ja ootuste kõrgusel.

Lauri Luik
Sinu esindaja Riigikogus
www.lauriluik.ee

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga