Reformierakond avalikustas kultuuripoliitika programmi

Olemasoleva ja toimiva kultuuriraamistiku hoidmine, traditsioonide ja pärandi säilitamine, uue ja avarama pilguga tulevikku vaatamine ning töö noortega on järgnevate aastate Reformierakonna kultuuripoliitika olulisemad suunad.

„Riigitoetused peaksid minema ennekõike professionaalseks loometegevuseks, mille ergutamiseks suurendame toetusi, niipea kui eelarve lubab. Kultuurkapitali aluspõhimõtteid ei muudeta. Võtame suuna sellele, et riigiasutuste tegelikud väljaminekud oleksid finantseeritud riigieelarvest ja Kultuurkapitali vahendid läheksid esmajärjekorras loovisikutele ja erakollektiividele projekti- ja loomingutoetusteks,“ ütles Reformierakonna juhatuse liige, kultuuriminister Laine Jänes.

„Meie jaoks on tähtis kultuurile mõeldud rahaeraldiste, sealhulgas Euroopa Liidu toetuste suurendamine. Majanduslike võimaluste tekkimisel ühtlustame kultuuritöötajate palgad haridustöötajate palkadega. Seisame selle eest, et EL järgmise finantsperspektiivi rahastamiskavades ja piiriülese koostöö programmides oleks kultuurivaldkonnal ja loomemajandusel senisest suurem osakaal,“ lausus Jänes.

„Toome loomemajanduse ja loomingu ekspordi toetamise otsustamise EASist kultuuriministeeriumi ja kultuuriasjatundjate võimkonda. Toetame investeeringuid loomelinnakutesse, eraldame stipendiume kultuurimanageride koolitamiseks ja kümnekordistame kultuuriministeeriumi loomemajanduse programmi rahastamist,“ märkis Jänes.

Kultuuriministri sõnul peab riik eriala- ja loomeliite olulisteks partneriteks. „Väärtustame valdkondlike keskuste panust Eesti kultuuri arendamisse. Jätkame kultuuripreemiate, sealhulgas elutöö preemiate maksmist vähemalt senises mahus.“

„Ehitame valmis Eesti Rahva Muuseumi ja Tallinna Muusikakeskkooli uued hooned. Majanduslike võimaluste paranedes jätkame ettevalmistusi Rahvusooper Estoniale uue maja ehitamiseks, renoveerime Rahvusraamatukogu ning teater Ugala. Jätkame mõisakoolide ja pühakodade programmi rahastamist ning kohalike omavalitsuste kultuuri- ja spordiobjektide investeeringutoetusi. Tagame, et kõik riigi poolt algatatud suurprojektide arhitektuurikonkursid viiakse läbi koostöös valdkondlike loomeliitudega,“ kirjeldas Laine Jänes Reformierakonna kultuuriprogrammi.

„Peame oluliseks, et õppetöö raames saaksid lapsed tutvuda võimalikult paljude kultuurivaldkondadega. Majanduskeskkonna paranedes viime ellu ringiraha põhimõtte, kuni 130 euro suuruse iga-aastase pearaha igale kooliealisele lapsele, mida saab kasutada huvialaringis osalemise eest tasumiseks. Samuti tagame kõikidele õpilastele tasuta sissepääsu riigimuuseumitesse,“ ütles Jänes.

„Kultuuri kättesaadavust peab parandama. Reformierakond toetab filmivaldkonna arengut, sealhulgas kodumaist filmilevikut ning Eesti filmitootmise tehnilise võimekuse väljaehitamist. Loome Eesti Filmi Sihtasutuse juurde eraldi programmi laste ja noorte mängufilmide tegemiseks. Toetame Eesti animafilmi,“ tõi välja PÖFFi kauaaegne eestvedaja, Tallinna linnavolikogu liige Tiina Lokk.

„Väga tähtis on tagada autoriõiguste ja intellektuaalse omandi igakülgne kaitse. Selleks viime seadusandluse vastavusse digiajastu nõudeiga,“ lisas Lokk.

„Alustame kunstide edendamise seaduse ehk nn. protsendiseaduse rakendamisega. Parandame raamatukogude võimalusi hankida väärtkirjandust ning audio- ja videomaterjale, muuhulgas digitaalsel kujul. Jätkame laulu- ja tantsupeoliikumise rahastamist pidudevahelisel ajal,“ rääkis Lokk.

Loki sõnul on olulisel kohal on kultuuriekspordi edendamine ja Eesti tutvustamine maailmas kultuuri varal. „Eesti muusika üleilmseks tutvustamiseks ja turustamiseks loome Eesti Muusikaekspordi sihtkapitali (MUUSEKS), kust ettevõtja saab toetust kontsert- ja kirjastustegevuseks ning fonogrammitootmiseks. Toetame rahvusvahelise kõlapinnaga kultuuri-suurüritusi.“

Reformierakonna kultuuripoliitika programm seab prioriteetideks muinsuste ja kultuuripärandi tutvustamise, kaitsmise ja hoidmise, sh kultuuripärandi digitaliseerimise ning Eestimaa kultuurilise palge mitmekesistamise – plaanis on jätkata temaatiliselt eristuvate maakonnamuuseumide arendamist maakondlikeks külastus- ja teaduskeskusteks ning avada Virumaa ja Rannarootsi kultuuriprogrammid.

Programmi dokument on nähtav siin.

Reformierakond on tänaseks avalikustanud haridus-, energeetika-, transpordi-, pere- ja rahvastiku-, majandus- ja rahandus-, tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiu-, välis- ja riigikaitse-, IT-, rahvusvähemuste- , riikluse-, keelepoliitika-, sisejulgeoleku- ja turvalisus- ning keskkonnapoliitika programmid avalikuks aruteluks. Lõplikult kinnitab Reformierakond oma valimisnimekirja ja -programmi 15. jaanuaril 2011 toimuval Üldkogul Tallinnas.

Reformierakonna programmipeatükkidega saab lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo:

Silver Pukk
Reformierakonna kommunikatsioonijuht
5097147
silver@reform.ee

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga