Raamatukokku auviseid laenutama

Täna kinnitasime riigikogus Autoriõiguse seaduse parandusettepanekud, mis muudavad auviste kojulaenutamise tunduvalt mugavamaks. Minu toetuskõne tänasel istungil.

Autoriõiguse seadust on muudetud ja täiendatud väga mitmel korral. Selge, et ka seekordne parandus ei ole viimane. Me peame oma kultuuri järjepidevuse ja kultuurisaavutuste kaitse eest seismisel käima ajaga kaasas.

Antud eelnõu eesmärk on muuta auviste laenutamine inimestele mugavamaks ja
dünaamilisemaks nii, et rahuldatud oleks autorite, tootjate ja ka raamatukogude huvid ning tagatud õigused.

Täna veel kehtiv regulatsioon sätestab raamatukogudele nõude küsida laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt, samuti on videosalvestiste puhul.

• Antud seadusemuudatuse kohaselt võib helikandjaid õiguste omajalt luba küsimata koju laenutada 4 kuu möödumisel turule tulekust.

• Samuti võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust.

• Raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel võimaldatakse õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks.

Need loetletud sätted muudavad laenutamise tunduvalt paindlikumaks ja kasutajasõbralikumaks.

Hea meel on selle üle, et pikad ja vahepeal isegi lootusetuna tundunud diskussioonid on jõudnud kompromissini. Fonogrammitootjate ja raamatukoguhoidjate vahel oli peamiseks vaidluspunktiks nn laenutusembargo perioodi pikkus. Alustasime ühest aastast ja jäime pidama 4 kuu peal.

Fonogrammitootjate ja raamatukoguhoidjate kompromiss oli vajalik samm omavahelise konstruktiivsema koostöö suunas. Oluline on märgata ühisosa ja võimalusi koostööks. Olla partnerid, mitte rivaalid. Meie eesmärk oligi leida võimalikult suur ühisosa autorite, tootjate ja raamatukogude vahel. Tulemus sai päris hea.

Täna, kus suur osa elust on kolinud internetti ning info liigub sekunditega üle maailma, on muusika- ja videotööstus üsna suure surve all. Elu kandumine internetti on oluliselt mõjutamas ka meie raamatukogude arengut.

Kõige selle juures on tähtis silmas pidada järgmisi aspekte:

1. tuleb tagada ka edaspidi ajakohaselt reguleeritud autoriõigused ja kaitse, võttes loomulikult arvesse seda, et kõigi osapoolte õigused ja kohustused oleksid õigesti ja õiglaselt tagatud

2. raamatukogude arendamiseks ja külastajatele kaasaegsete ning võimalikult paindlike laenutustingimuste tagamiseks tuleb end ajaga pidevalt kohandada – üheks oluliseks osaks seejuures on ka kultuuriministeeriumis väljatöötatav Raamatukogunduse arengukava

3. läbi ajaga kaasaskäimise tuleb populariseerida raamatukogude kui kultuurikandjate ja silmaringilaiendajate kasutatavust ning mainet eelkõige noorema põlvkonna hulgas, kes täna kipub kahjuks raamatukogust kaugenema.

Antud seadusemuudatus on väike kuid oluline samm sel teekonnal. Toetagem siis seda eelõud.

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga