Neile, kes seda muidu ei loeks

Lugu noorsootöölehes Aken

Kui sa seda lugu juba loed, pole sa ilmselt selle kirjutise sihtrühm, kuna noortega seotud väljakutsed on mu meelest eelkõige nende hulgas, kes sisustavad oma aega muude „vahvate“ tegevustega. Sellele vaatamata on mul sulle palve, et jätkaksid lugemist, sest paljuski on see sinu teha, kas suudame õlut libistavad, Angry Birds-i mängivad ja Facebook-is üleliia palju aega veetvad noored midagi mõistlikku tegema meelitada.


Mul paluti anda ülevaade, mida olulist on riigikogu ja valitsus viimasel ajal noorte heaks ära teinud. Pühendan sellele ühe lõigu, et seejärel liikuda peamiseni- selleni, mida me noortena saaksime ise ära teha, et Eesti tulevik oleks kindlates kätes.

Noorsootööseadus, mille uus redaktsioon hakkas kehtima kolme aasta eest, annab noorte valdkonna tegevustele vajaliku toe ning suunad. Mu meelest sai päris hea dokument. Hiljuti võtsime vastu kõrgharidusreformi, mis sai üle kivide ja kändude lõppkokkuvõttes ka päris asjalik. Seadus parandab kõrghariduse kvaliteeti, tagab parema kättesaadavuse ning väljundi. Paari nädala eest võtsime vastu uue kutseõppeasutuse seaduse, mis kaasajastab kutseharidust, parandab õppe kvaliteeti ja kättesaadavust, vähendab väljalangevust ning tagab paremad võimalused leida erialane töö. Parlamendi töölaual on jätkuvalt uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS), mille eesmärk on tagada meie noortele tugev põhiharidus kodukoha lähedal turvalises õppekeskkonnas ning valikaineterohke ja konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus. 2010. aastal kehtima hakanud PGS-iga tagasime igale gümnaasiuminoorele võimaluse omandada ettevõtlusõpet. Liigume selles suunas ka põhikooliastmes. Ettevõtliku vaimu, loovuse, teotahte ja julge pealehakkamise arendamine noortes on üks olulisemaid alustalasid, et meist saaks tegijad, mitte luuserid. Riigikogu kultuurikomisjon hoiab end järjepidevalt kursis noori puudutavate uuringute, aruannete ja analüüsidega ning lähtub oma tegevuses neist. Noorteühenduste ja –algatuste rahastamisse panustame jätkuvalt riigieelarvest, Kulkast, Hasartmängumaksu nõukogust ja mujalt. Kuid see kõik on vaid seadusandlik raamistik, tähtsad dokumendid ja raha. Tegusid peame tegema meie. Maailma peame muutma meie, kes siis veel! Ja sellest ma soovingi sulle rääkida.

Lugedes noori puudutavaid uuringuid ja analüüse hakkab kõige enam silma sihtrühma ebaproportsionaalselt suur tööpuudus, milles tihti süüdistatakse kõiki teisi peale selle, kes peeglist vastu vaatab. Tunnistagem või mitte, aga kõik alged on tegelikult kodus. Sealt edasi noore kasvatuses, enese väärtushinnangutes ja hoiakutes, vaadetes elule ning reaalses tegevuses (tegevusetuses). Alles seejärel välistes tegurites nagu raha, formaalharidus jne. Olgu öeldud, et riik on võtnud käsitlusele meetmed noorte tööhõive suurendamiseks (seda ideed kannavad ka kõik ülalloetletud haridusseadused).

Siiski ma ei taha sel korral käsitleda väliseid tegureid, sest nendest räägitakse niikuinii päevast päeva. Kui ikkagi huvitab, võid pikemalt lugeda mu blogist aadressil www.lauriluik.ee. Küll aga soovin ma su tähelepanu juhtida sellele, mida ise saaksid enda ja oma eakaaslaste heaks ära teha, et maailma muuta.

Nagu alguses mainisin, sinu pärast ma väga ei muretse. Oled ilmselt niigi tegija ja saad elus edukalt hakkama. Küll aga on mu meelest tarvis tähelepanu suunata neile, kes ei vaeva end lugemise, enese pideva täiendamise ja arendamise ning muu sellisega „tühja-tähjaga“. Neile, kel on teised tegevused- passiivsetele noortele. Mäletad ju küll, need on reeglina tüübid, kes kooliajal tunnist poppi tegid, nurga taga suitsu kimusid ja muidu „kõvad mehed/naised“ olid. Ma soovin, et sa võtaksid oma missiooniks jõuda nende noorteni. Soovin, et sa selgitaksid neile, kui oluline on elus enese täiendamine, vaimne ja füüsiline areng, julge pealehakkamine, vastutuse võtmine- eesmärgistatud elu. Õpetajat ei pruugita tunnis alati kuulata, küll aga jõuab info paremini kohale eakaaslaselt. See võiks olla meie kõigi missioon. Passiivsete noorte (mõtte)maailm vajab restart-i ning sina suudad aidata neil „alt+ctrl+del“ vajutada.

Kui ma 2007. aastal esimest korda riigikokku kandideerisin, leidus palju neid, kes hakkasid kohe vigu otsima ning kaikaid kodaratesse loopima. Küll ma olin liiga noor, kogenematu, liialt tundmatu jne. Patsutati õlale ja öeldi, et tubli poiss, aga kahjuks võimatu missioon. Ma ei ole kunagi elus suutnud selliste asjadega leppida. Vastupidi, olen õppinud pöörama kõik negatiivsed hinnangud enda kasuks ning neist jõudu ammutanud. 2007. aasta märtsis sai minust Eesti ajaloo üks nooremaid riigikogu liikmeid.

Ma sain riigikokku, kuna ma uskusin endasse ning mul oli ja on missioon: muuta Eesti (sh kodukant Läänemaa) inimeste jaoks paremaks ning jätta maailm endast maha kenama paigana, kui selle leidsin.

Kui sul on oma missioon, nägemus sellest, kelleks tahad saada ning mida elus korda saata, siis oled astunud esimese suure sammu. See võimaldab sul teha järgmise- seada endale eesmärgid, mis aitavad missiooni täita. Ülal toodud näite puhul oli mul eesmärgiks saada minimaalselt 1000 häält ning pääseda riigikokku, sest parlamendis on suuremad võimalused Eesti inimeste elu paremaks muuta.

Kui ka eesmärgid paigas, on järgmine samm panna paberile detailne tegevuskava, mis aitab samm-sammult eesmärke täita. Minul oli selleks pooleteist aastane tegevusplaan, kus rangelt kirjas kõik need ettevõtmised, mis tarvis selleks, et lõppresultaadini jõuda. Ja kui ka tegevusplaan valmis, siis jääb üle vaid üks väike ülesanne- see kõik ära teha. Siin tuleb mängu kõige olulisem. Töö, järjepidev töö. See on kõige tähtsam. Sul võib olla sadu geniaalseid mõtteid, kuid ilma tegevuseta on need tühised. Parem keskpärane realiseeritud mõte kui geniaalne idee paberil, kas pole.

Kokkuvõtteks. Ma usun, et sul on oma missioon. Kui veel ei ole, leia see ning hakka selle suunas liikuma. Neid võib vabalt olla ka mitu. Üks nendest võiks olla aga passiivsete noorte aitamine, nende hoiakute muutmine ja harimine, nagu rääkisime. Kindlasti jätkame parlamendis seadusloome arendamist selles suunas, et võimalikult paljusid inimesi aidata, kuid palun ka sinul anda oma panus. Võtame missiooniks eesmärgistamatult ringi luusivate noorte abistamise ning nende lülitamise eesmärgistatud ja aktiivsesse ellu, kus ükski siht pole saavutamatu. Mulle meeldib ütlus: selleks, et alustada, ei pea olema täiuslik, kuid selleks, et saada täiuslikuks, tuleb alustada. Action!

Lauri Luik
Riigikogu kultuurikomisjoni liige
www.lauriluik.ee
http://www.facebook.com/lauriluik
https://twitter.com/lauriluik

 

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga