Majandusgripi leevendaja

Maailmamajanduse gripiviiruse raviks on Reformierakonnal välja pakkuda 7 ravinippi, millele, ma näen, tuleks enam tõsist tähelepanu pöörata!
7 sammu uue majanduskasvuni

Reformierakonnal on oma tegevuskava Eesti muutmiseks ettevõtluskeskuseks! Uuele majandustõusule aluse panemiseks soovib Reformierakond koos partneritega viivitamatult ellu viia järgmised sammud, mis suurendavad pikaajaliseks kasvuks vajalike peamiste ressursside – kapitali, oskustööjõu ja energia – pakkumist Eestis.

Parem keskkond kapitalile

1. Seada euro kiire kasutuselevõtt prioriteediks

Allutada sellele eesmärgile riigi eelarvepoliitika ning rakendada koheselt peaministri juures tööle nn eurogrupp, kes koordineerib Maastrichti kriteeriumite täitmiseks vajalikke ettevalmistusi ning tagab laiapõhjalise koostöö erakondade ning valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahel.

• Eelarve tasakaalu kriteeriumi täitmiseks algatada koheselt seadusemuudatused eelarve paindlikkuse suurendamiseks, sh siduda konkreetsetest kuluartiklitest lahti kütuseaktsiis, alkoholija tubakaaktsiis.

• Eelarve tasakaalu kriteeriumi täitmiseks esitada kuue kuu jooksul valitsuskabinetile seadustepakett laussotsiaaltoetuste reformimiseks vajaduspõhiseks.

• Inflatsioonikriteeriumi täitmiseks välistada avaliku sektori palgatõus, mis ületab tootlikkuse kasvu erasektoris.

• Inflatsioonikriteeriumi täitmiseks külmutada keskkonnamaksud kaheks aastaks 2009. aasta tasemel.

2. Jätkata tööjõu maksustamise vähendamisega ja üldise maksukeskkonna parandamisega

• Jätkata sarnaselt Põhjamaadega tulumaksureformi ning vähendada aastaks 2011 tulumaksumäära praeguselt 21%lt 18%le.

• Anda ettevõtjaile kindlustunne ja jätkata seni hästi töötanud ettevõtete investeeringute maksuvabastuse süsteemiga.

• Võtta kiirelt vastu eraisikute väärtpaberiinvesteeringute maksuvabastuse seadus.

• Tarkade töökohtade Eestisse meelitamiseks ja Eestis hoidmiseks leppida valitsuspartneritega kokku sotsiaalmaksu ülempiiri rakendamises juba aastast 2010 ning algatada viivitamatult vastav eelnõu.

3. Viia viivitamatult ellu Eesti õigust ja haldust kaasajastav, bürokraatiat vähendav ning kapitali ligitõmbavust suurendav reformipakett „Eesti ettevõtluskeskuseks!“

• Ettevõtjate tõhusa kaitse tagamiseks võtta kiiresti vastu saneerimisseadus ning tõsta pankrotihaldurite taset.

• Muuta äriseadustikku, et võimaldada piiratud vastutusega ühingute asutamist ilma osakapitalita ning täisühingute asutamist ka ühe liikmega.

• Tõhusa õiguskaitse tagamiseks korraldada kohtusüsteem selliselt, et üheski astmes ei menetletaks asja keskmiselt kauem kui 100 päeva.

• Võtta järgmisel aastal vastu majandushaldusõiguse üldosa (piiramise piiramise seadus), et ettevõtlusele ei seataks arusaamatuid ja põhjendamatuid takistusi.

• Tõhusa halduse tagamiseks võtta järgmisel aastal vastu uus avaliku teenistuse seadus, hiljemalt aastal 2010 uus keskkonnaseadustik ning ehitus- ja planeerimisseadustik.

• Õiguse kättesaadavuse suurendamiseks luua lähiajal õigusinfoportaal ning rakendada riigiga suhtlusel võimalikult palju e-teenuseid.

• Rakendada tulemuslikult tööle konkurentsijärelevalve.

4. Koondada riigi toetus järgmise kolme aasta jooksul põhiliselt kolmele valdkonnale

• Transpordi infrastruktuuri arendamisele (eurovahendid)

• Toetava infrastruktuuri rajamisele innovatsiooni- ja teadmismahuka eksporditööstuse tekke tarbeks (arengufond, teaduskorraldus)

• Eesti tuntuse ja mainekapitali tõstmisele siinsete investeerimisvõimaluste ja eksportööride jõulise tutvustamise kaudu piiratud arvul eelistatud välisturgudel (riigi ühtse välismajandusstrateegia kujundamine)

Parem keskkond targale tööjõule

5. Vähendada viivitamatult ja radikaalselt Eesti mahajäämust tööturu arengus ning rakendada riiklik tegevuskava Eesti tööturu kindlustamiseks piisava hulga targa tööjõuga

• Võtta veel sel aastal vastu uus töölepinguseadus.

• Vabastada põhitöö või töökoha vahetusega otseselt seotud koolituskulud erisoodustusmaksust.

• Targa majanduse edendamise eesmärgist lähtuvalt vaadata üle tänane töölubade süsteem.

• Haridus- ja teadusministeeriumil esitada septembriks 2009 valitsuskabinetile arutamiseks terviklik tegevuskava hariduskorralduse kiireks kaasajastamiseks, sh ettevõtlusõppe laiendamiseks koolides.

• Jätkata teadus- ja arendustegevuse rahastamist pikaajaliselt kavandatud mahus.

Energiajulgeolek

6. Rajada Eestisse aastaks 2020 oma tuumajaam ning kiirendada teiste energiajulgeolekut suurendavate ja kodanikele ning ettevõtlusele hinnasurvet vähendavate projektide elluviimist

• Seada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile eesmärgiks esitada Eesti oma tuumajaama rajamiseks vajalik seadusandlus valitsusele hiljemalt 2010. aasta kevadel ning alustada koos Eesti Energiaga viivitamatult vajalikke ettevalmistusi ja eeluuringuid.

• Seista järjekindlalt Põhjala ühtse energiaturu kujunemise ja Estlink 2 rajamise eest ning ühendada Eesti elektriturg Kesk-Euroopa energiavõrguga.

• Kiirendada suurte tuuleenergia arenduste eelduseks oleva seadusandluse valmimist (merealuse maa omandiküsimused) ning jätkuvalt soodustada teiste alternatiivenergia allikate ja lahendust.

Vaba turg ja vaba kodanik

7. Laiendada kodanike vabadusi ja vaba turgu, kaitsta järjekindlalt ja järeleandmatult eraomandit, ettevõtlusvabadust, liberaalset majanduspoliitikat ning astuda vastu riigi igasugusele ülemäärasele sekkumisele

• Valitsusel ei ole midagi anda, kui ta ei ole seda enne kelleltki ära võtnud. Ja valitsus, mis on piisavalt suur, et anda sulle kõik, mida sa soovid, on piisavalt suur, et ära võtta kõik, mis sul on.

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga