Jätkame investeeringute toomist Läänemaale

Hea inimene!

Sinu esindajana Riigikogus soovin anda lühikese ülevaate sellest, mida olen ühes oma kolleegidega Reformierakonnast viimaste aastatega meie kodukandi ja Eesti heaks suutnud ära teha. Samuti sellest, mida soovin edaspidi korda saata, kui saan teiepoolse usalduse 6. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel.

Läänemaal on läinud hästi. Hoolimata majanduskriisist tõime kodukanti üle 10 miljoni krooni riigiinvesteeringuid, ehitasime mänguväljakuid Haapsallu, Kullamaale, Orule, Martnasse ja Ristile. Suunasime täiendavaid vahendeid haridus-, spordi- ja kultuuriobjektidesse Haapsalus, Lihulas, Noarootsis ja Hanilas. Kohaliku seltsielu arendamiseks toetasime külaplatside loomist ja arendamist Ridalas, Nõval ja Taeblas.

Hasartmängumaksu nõukoguga toetasime mitmete Läänemaa seltsingute ja organisatsioonide projekte nii hariduse-, sotsiaal- kui ka spordi- ja kultuurivaldkonnast. Läänemaal on ka eurovahendeid efektiivselt kasutatud. Ilmekamateks näideteks on investeeringud Haapsalu Kultuurikeskuse ja Haapsalu promenaadi renoveerimisse ning universaalspordihalli rajamisse, aga ka mitmete kohalike külaseltside jm algatusgruppide tegevusse. Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2010-2013 toob Läänemaale täiendavad 200 miljonit krooni. Jätkame investeeringute toomist Läänemaale.

2011. aasta riigieelarvest kavandame Läänemaale samuti mitmeid investeeringuid. Nii näiteks tuleb suurinvesteering Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks. Wiedemanni kooli kõrval oleme CO2 saastekvoodi müügitulust kavandanud investeeringuid ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse võimla ja Paliveres asuva Vidruka Koolipeahoone tarvis. Ligi pool miljonit krooni kavandame Noarootsi riigigümnaasiumi õpilaskodu akende vahetuseks. Lisaks rahastame kvoodimüügi tuludest Päästeameti Lihula ja Risti depoodHaapsalu kultuurikeskuse renoveerimise jätkufinantseerimiseks oleme eelarves planeerinud kaks miljonit ning Haapsalus asuva veterinaarkeskuse büroohoone tarvis viis miljonit krooni.

Lisaks suuname saastekvootide müügist saadud vahendid järgmistele Läänemaa objektidele:

1. Haapsalu linn- Haapsalu sotsiaalmaja
2. Lihula vald- Tuudi algkool
3. Noarootsi vald- Noarootsi lasteaed
4. Oru vald- Oru Hooldekodu
5. Ridala vald- Ridala lasteaed-põhikool

Riiklikul tasandil pean olulisemateks töövõitudeks järgmist. Pikendasime vanemahüvitise maksmise perioodi lapse pooleteist aastaseks saamiseni. Tõstsime pensione ning seisame selle eest, et need ei väheneks. Viimase viie kuuga on Läänemaal tänu aktiivsetele tööturumeetmetele leidnud tööd 460 inimest. Range eelarvepoliitika tulemusena läksime üle eurole, mis tugevdab meie majandust, toob riiki välisinvesteeringuid ning aitab luua uusi töökohti. Esimese suurema sammuna Eesti haridusmaastiku korrastamisel ning kvaliteetsema hariduse tagamisel võtsime vastu uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse.

Lähituleviku üks olulisemaid prioriteete ongi kvaliteetne haridus. Meil on haridusvaldkonna arendamiseks ka selge plaan- “Tiigrihüpe 3”- mille eesmärk on viia Eesti haridus Põhjamaade tipptasemele. Eesti peab saama Põhjamaade tiigriks, mis tähendab lisaks kvaliteetsele haridusele ka teiste struktuursete reformide jätkamist. Seda nii majanduses, sotsiaalvaldkonnas kui ka energeetikas.

Lauri Luik

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga