Eesti peab saama E-riigist I-riigiks

Reformierakond avalikustas IT-poliitika programmi, mille eesmärgiks on pakkuda oma kodanikele kvaliteetseid e-riigi teenuseid ja Eestist maailma juhtiva E-ID lahenduste tootja kujundamine.

iPad

„Eesti peab saama E-riigist I-riigiks. Reformierakonna eesmärk on Eestist maailma juhtiva E-ID lahenduste tootja kujundamine. Oleme eestvedajaks Euroopa digiteenuste ühisturu väljaarendamisel, ennekõike digitaalse isikutuvastamise rahvusvahelise süsteemi rajamisel.  IT-haridus peab saama riiklikuks prioriteediks,“ ütles Valdo Randpere.

Randpere sõnul on infoühiskonna arengul võtmetähtsusega  ülikiire interneti võimaldamine igasse kodusse ja ettevõttesse, kõikjal Eestimaal ning seda mõistliku hinnaga. „Riigi e-teenused peavad olema ühtsed, mugavad ja lihtsad – ID-kaart ja mobiilID peavad tagama turvalise pääsu igale Eesti teenusele,“ lausus Randpere, rõhutades, et  kindlasti peab riik tagama e-teenuste turvalisuse ja isikuandmete kaitse.

„Uuendusena soovime luua e-Eesti versiooni nutitelefonidele, tagades seeläbi mugavaima e-teenuste kättesaadavuse,“ lisas Randpere.

„eDemokraatia arendamine kaasamise ja läbipaistvuse suurendamiseks on Reformierakonna prioriteet. MobiilID-ga on võimalik valida 2011.a Riigikogu valimistel ja nutitelefoniga juba 2013. aasta KOV valimistel. Samuti peab Eesti saama interneti seadusloome eeskujuks maailmas,“ sõnas Randpere.

Randpere märkis, et eDemokraatiaga samaväärselt on oluline edendada eÕpetust, laiendades e-kooli võimalusi ning võimaldada emakeele ja rahvuskultuuri hoidmine, tutvustamine ja arendamine ka e-keskkonnas. „Selleks arendame õigekeele- ja keeleuuenduste e-keskkonna, jätkame tõlkesõnaraamatute digitaliseerimist koostöös Google‘iga ja rahvuskultuuri digitaliseerimist.“

Reformierakonna infoühiskonna poliitika eesmärk on Eesti inimestele nende aega ja mugavust väärtustava ning turvalise elu- ja töökeskkonna pakkumine moodsate tehnoloogiavahendite ja  -teenustega.

Eelnevalt on Reformierakonna juhatus heaks kiitnud ja avalikule arutelu esitanud haridusprogrammi, mille eesmärk on viia Eesti hariduse kvaliteet Põhjamaade tasemele,energeetikaprogrammi, mille sihiks on energiajulgeoleku saavutamine tarbijale võimalikult soodsa hinnaga, transpordiprogrammi, sooviga kindlustada inimeste ja kaupade vaba, mugav, kiire ja taskukohane liikumine Eestis ning Eesti ja muu maailma vahel, pere- ja rahvastikupoliitika programmi, eesmärgiga luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada, väärikalt vananeda ning kindlustada, et Eesti rahvas oleks kasvav rahvas, majandus- ja rahandusprogrammi, millega soovitakse tõsta Eesti inimeste elatustaset, tööturu- ja sotsiaalpoliitika ning tervishoiupoliitika programmid, mille eesmärk on Eesti inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ning sotsiaalse turvalisuse kasv ja välis- ja riigikaitsepoliitika programmid, tagamaks, et Eesti on parimate julgeolekutagatistega iseseisev riik, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele.

Reformierakonna programmipeatükkidega tutvu lähemalt siin!

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga