Koalitsioonilepe Haapsalus

EESTI  REFORMIERAKONNA JA EESTI  KESKERAKONNA
               KOALITSIOONILEPING  HAAPSALU LINNAS
                                AASTATEKS 2009 – 2013
 

Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileping Haapsalu linnas lähtub Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valimisplatvormides esitatud programmilistest seisukohtadest Haapsalu linnavolikogu valimistel 2009. aastal.
Meie eesmärk on kujundada Haapsalust inimsõbralik, majanduslikult tugev, aastaringse kultuurieluga ning kiirelt arenev euroopalik kuurortlinn.

Meie ülesanne on viia lõpule kolm Haapsalu jaoks olulist ehitusobjekti- promenaad, kultuurikeskus ja universaalne spordihall.

Koalitsioon tegutseb selle nimel, et kasutada aktiivsemalt ära Euroopa Liidu ning muude regionaalarengu fondide finantsvõimalused.

Erakondade Eesti Reformierakond   ja Eesti Keskerakond fraktsioonid Haapsalu Linnavolikogus moodustavad käesoleva kokkuleppe alusel koalitsiooni.

Oma eesmärkide täitmiseks me:

•   Teeme Haapsalust aastaringselt toimiva stiilse kultuuri- ja spordilinna kaasates enam ka siin elavaid ja suvitavaid tuntud kultuuriinimesi.
•  Aitame Eesti loomerahval avastada Haapsalut.
•  Teeme igakülgset koostööd Euroopa 2011 aasta kultuuripealinnaga Tallinn.
•  Käivitame kiirelt mõttetöö teemadel „ Haapsalu talv“ ,“Haapsalu sügis“, „Haapsalu kevad“.
•  Otsime võimalusi, et kutsuda ellu Haapsalu Õpilasmalev.
•  Võitleme Haapsalu ääremaastumise vastu.
•  Remondime Kuursaali ja korraldame rentniku leidmiseks avaliku konkursi.
•  Korrastame lossiplatsi kuurordile vääriliseks esindusväljakuks.
•  Korrastame Haapsalu merevärava.
•    Toetame Haapsalu kui merelinna mainet taastavaid ühendusi nende tegevuses (purjetamise õpetamine, aurulaev Haapsalu lahtedes, purje- ja puitlaevad Haapsalus jne), ehitame üldkasutatava slipi.
•    Arendame Paralepa ja Vasikaholmi supelrandu ning teadvustame Väikest viiki ujumiskohana. Rajame Paralepa, Vasikaholmi ja Aafrika randadesse laste mängunurgad kaasaegse rannaatribuutikaga.
•    Otsime võimalusi sadamakohtade loomiseks.
•    Taastame Alveri-aegse kuurordi skulptuurid (koostöös erakapitaliga).
•    Kutsume ellu liikumise “Kortermajad korda!”.
•    Abistame kortermaju (ühistuid ja ühisusi) nende probleemide lahendamisel.
•    Koostöös kortermajade ühistute ja ühisustega parandame majadevahelised teed.
•    Leiame lahenduse Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmiku probleemile.
•    Koostame pikaajalise linna teehoiukava.
•    Tugevdame kontrolli Linnamajanduse ASi ja ASi Haapsalu Veevärk tegevuse üle.
•    Me ei erasta ASi Haapsalu Veevärk.
•    Jätkame kõnniteede taastamist.
•    Otsime võimalusi Vasika- ja Krimmiholmi puhastamiseks varemetest.
•    Leevendame Haapsalu avalike käimlate probleemi.
•    Suurendame Haapsalus Wifi leviala.
•    Värskendame Haapsalu turu väljanägemist.
•    Rajame jalgratta parkimiskohti.
•    Teeme Haapsalu raudteejaama kohviku.
•    Korrastame ja valgustame linna kalmistud ning kaardistame hauad.
•    Teeme Haapsallu väärika leinatoa.
•    Kindlustame Haapsalu linnas kompetentse järelevalve ehitustel ja tänavate remontimisel.
•    Toetame kodanikeühenduste, mittetulundusühingute, seltside jms kaasamist linnaelu korraldamisse.
•    Jätkame Haapsalu linna poolt makstavate toetuste maksmist.
•    Toetame eakate tegevust klubides ja huviringides.
•    Toetame töötutega tegelevaid organisatsioone ja ühendusi.
•    Toetame pensionäre bussisõidul ning ei sulge kalmistuliini.
•    Teeme igakülgset koostööd varjupaiga ja Samaaria keskusega. Aitame luua varjupaigas inimlikumad tingimused.
•    Toetame SA Läänemaa Haigla juurde hoolduskeskuse rajamist.
•    Loome volikogus sotsiaalküsimustega tegeleva komisjoni.
•    Seisame selle eest, et Haapsallu tuleks maksimaalses mahus euroinvesteeringuid.
•    Toetame ettevõtluspiirkondade arendamist teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise kaudu.
•    Laiendame ettevõtlusõpet Haapsalu koolides.
•    Taotleme linna piirides asuvat riigimaad linna omandusse.
•    Loome tingimused turismimajanduse aastaringseks toimimiseks (ravi-, puhkuse-, huviala-, konverentsi-, koolitus- ja äriturism).
•    Alustame Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi remondiga.
•    Toetame Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Gümnaasiumi arendamist.
•    Toetame Nikolai kooli venekeelset põhikooli haridust ja vene keelt kõnelevate laste eesti keele süvaõpet.
•    Võtame koolide toitlustamise kontrolli alla.
•    Kindlustame kõigile Haapsalu lastele lasteaiakohad.
•    Otsime võimalusi Vikerkaare lasteaia renoveerimiseks.
•    Arendame Paralepa puhkeala kaasaegseks tervisepargiks ühes uute ja mitmekesiste terviseradadega.
•    Rajame Väikese viigi ümber valgustatud terviseringi nii suviseks kui ka talviseks kasutuseks.
•    Toome piiskopilinnusesse rohkem üritusi ja tegevusi.
•    Loome soodsad tingimused, et Haapsallu tuua maailmatasemel artiste.
•    Toetame loomekeskuse rajamist Haapsallu.
•    Alustame mereteemalise festivali traditsiooni.
•    Toetame noorte omaalgatuslikke projekte linna eelarvest ning aitame bürokraatlike takistuste ületamisel.
•    Arendame Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Kastani Avatud Noortekeskust.
•    Korrastame Paralepa rulapargi.

Eesti Reformierakonna nimel:                                     Eesti Keskerakonna nimel:

Urmas Sukles                                                               Jaanus Karilaid

Lauri Luik                                                                    Andreas Rahuvarm

19. oktoober 2009, Haapsalu

Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioon taotleb koalitsioonilepingule ka kõigi teiste Haapsalu linnavolikogu liikmete toetust.

Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga